088 - 120 34 00

Countdown in advertenties; nieuwe stijl

Waar Google voorheen de mogelijkheid bood om via een script het aftellen in Google AdWords advertenties mogelijk te maken, stelt zij nu een andere manier beschikbaar. Ten opzichte van de oude methode, waar je een script moest toevoegen en advertenties moest voorzien van parameters, is deze optie makkelijker en toegankelijker voor het grote publiek.

Countdown in advertenties

Voordelen countdown advertenties

De voordelen van dit type advertentie blijven hetzelfde: bijvoorbeeld aanbiedingen of inschrijfdeadlines  voor evenementen worden duidelijk gecommuniceerd via de advertenties.  Hierdoor leg je meer urgentie in je advertentie. Het verschil is nu dat het minder rompslomp kost om het aftellen mogelijk te maken voor jouw campagnes en advertenties.

Eenvoudige implementatie

Wat moet je doen om dit in te stellen? Stap één is het toevoegen van een advertentie. Bij het schrijven van deze advertentie kun je het volgende toevoegen ‘{=’. Hierdoor klapt vanzelf het menu open dat het aftellen in advertenties mogelijk maakt, die er als volgt uit ziet:

countdown in advertenties

Hierin geef je het volgende aan:

  • Datum tot wanneer de advertentie moet aftellen
  • Tijdstip van deze specifieke datum tot wanneer de advertentie moet aftellen
  • Het aantal dagen wanneer het aftellen mag beginnen
  • Tijdzone op basis waarvan afgeteld moet worden

3 belangrijke kanttekeningen

  • Wanneer het aftellen begint, kun je instellen in vakje ‘countdown starts’. Zeker voor evenementen, maar voor veel toepassingen, is het niet erg overtuigend als er staat ’50 dagen’.  Zorg er dus voor dat het aantal dagen dat gecommuniceerd wordt, ook de nodige lading mee krijgt.
  • Qua tijdzone moet je rekening houden met de doelgroep die je target, maar ook met de voorwaarden van bijvoorbeeld een actie. Stel een artikel is tot 28 februari 12.00 uur (tijdzone Nederland) met korting te bestellen via de website en daarna verandert de prijs weer terug naar de reguliere prijs. Dan kunnen mensen in bijvoorbeeld Amerika om 12.00 uur in hun tijdzone het artikel niet meer tegen het gereduceerde tarief bestellen. In dit geval moet je dus de tijdzone van het account gebruiken, wanneer deze natuurlijk ingesteld staat op (GMT+01:00) Amsterdam.
  • De taal die je moet instellen, heeft betrekking op de taal van de variabele tekst. In dit geval dus dagen, minuten en seconden. Stel de taal dus in op de taal van de doelgroep die je target.

Na de implementatie is het belangrijk de resultaten goed door te meten en te analyseren. Op basis van die data ga je weer verder testen met verschillende advertenties.

Wat vinden jullie van deze nieuwe feature?

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners