088 - 120 34 00

AdWords Search Funnel Reports

Enige tijd geleden werd door Google de AdWords Search Funnel geïntroduceerd. Deze nieuwe ontwikkeling heeft ertoe geleid dat we niet alleen kunnen zien welk zoekwoord de converterende click heeft gegenereerd, maar daarnaast ook inzicht krijgen in de overige zoekwoorden die een bijdrage hebben geleverd aan de conversie.

Voorheen werd de regel ‘last cookie counts’ gehanteerd. Dat wil zeggen dat de conversie werd toegekend aan het zoekwoord dat de laatste klik kreeg, voordat de conversie werd gegenereerd. Dankzij de nieuwe Search Funnel rapportages krijgen zoekwoorden die in eerste instantie niets opleveren, maar wel waardevol blijken te zijn, meer aandacht en waardering.

Binnen AdWords worden een aantal Search Funnel rapportages aangeboden die het volledige conversiepad weergeven.

  • Topconversies; dit rapport geeft een overzicht van de best converterende zoekwoorden
  • Begeleide klikken en vertoningen; met dit rapport kun je zien welke zoekwoorden hebben geleid tot een klik die voorafging aan de laatste converterende klik. Tevens geeft dit rapport inzicht in de vertoningen die vooraf gingen aan de conversie.
  • Begeleide conversies; in dit rapport vind je de laatste-klik conversies en door klikken ondersteunde conversies voor iedere campagne, elke adgroup en ieder zoekwoord.
  • Eerste klik analyse; hiermee kun je zien met welke zoekwoorden het conversiepad is begonnen.
  • Laatste klik analyse; hiermee kun je zien met welke zoekwoorden het conversiepad is geëindigd.
  • Toppaden; dit rapport geeft inzicht in de conversiepaden die doorgaans de meeste conversies hebben opgeleverd.
  • Vertraging; dit rapport laat zien hoeveel dagen het gemiddeld duurt voordat een conversie heeft plaatsgevonden, vanaf de eerste klik tot en met de laatste converterende klik.

  • Padlengte; door middel van deze rapportage kun je bekijken hoeveel kliks er gemiddeld zijn gegenereerd voordat de conversie heeft plaats gevonden.

De rapportages die door middel van het Search Funnel worden verkregen, kunnen nuttige informatie verschaffen over de prestaties van campagnes, adgroups en zoekwoorden. Deze informatie kan helpen bij het optimaliseren van uw account. Zo kunnen CPC biedingen worden verhoogd voor zoekwoorden die veel (ondersteunende) conversies opleveren of begeleide klikken vergaren en kunnen CPC biedingen worden verlaagd voor slecht converterende zoekwoorden.

Om gebruik te kunnen maken van de Seach Funnel rapportages is het uiteraard van belang dat de Conversion Tracking code is geplaats op de website. De Search Funnel rapportages staan onder het tabblad Rapportages – Conversies. Aan de linkerkant van de pagina vind je het kopje Search Funnels. De rapportages kunnen eveneens geëxporteerd worden naar een PDF of XML bestand.

Kortom, de nieuwe Search Funnel rapportages van AdWords zijn een waardevolle aanvulling voor de AdWords campagnes. Deze nieuwe funnels geven een volledig overzicht van het conversieproces. Daardoor kunnen prestaties van zoekwoorden en advertentiegroepen beter in kaart worden gebracht.  Echter, de Search Funnel geeft alleen inzicht in de conversies die via AdWords binnen komen. Om een volledig beeld te krijgen van alle kanalen die een bijdrage leveren aan de conversies, zoals organische zoekresultaten en affiliates, is het noodzakelijk om gebruik te maken van Analytics.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners