088 - 120 34 00

E-mailmarketing kan nog sterk verbeterd worden

Uit onderzoek, gehouden door Onetomarket, blijkt dat e-mailmarketing nog flink geprofessionaliseerd kan worden. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan één nieuwsbrief te versturen naar alle relaties. Ruim 65% heeft hiervoor HTML- en IT specialisten nodig, wat de snelheid en mogelijkheden in de nieuwsbrief beperkt. Additionele functionaliteit zoals SMS, automatische follow up en webintegratie zijn zelden geintegreerd in het mailsysteem wat de mogelijkheid tot multichannel interactie belemmert. 

In de praktijk blijkt dat nieuwsbrieven die gesegementeerd zijn op basis van profielen vele malen hogere ROI’s halen. Belangrijkste hierin is om interactie uit te lokken met de doelgroepen op basis van gegevens over de personen in die groepen. Hierdoor worden relaties veel specifieker benaderd op basis van hun beleving met uw organisatie. Om een voorbeeld te noemen: iemand bestelt deze week een digitale camera. U kunt volgende week een nieuwsbrief sturen met nieuwe digitale camera’s; maar veel effectiever is om een nieuwsbrief te sturen met oplaadbare batterijen, tasjes en andere aanverwante producten. Door uw database(s) te koppelen met een e-mailplatform kunt u dynamische content verzenden op basis van wat u over een relatie weet.

Een belangrijke succesfactor is verder dat een niewsbrief interactie uitlokt. Poll’s, surveys en automatische vervolgacties op basis van clicks in de nieuwsbrief moeten de lezer continue triggeren om de nieuwsbrief te beleven en uit te nodigen om verder te klikken. Dit is lastig te realiseren als uw e-mail als losstaande media wordt gebruikt, maar wordt zeer succesvol en leuk voor de lezer als deze nieuwsbrief wordt gekoppeld aan gepersonaliseerde webpagina’s die vanuit het mailsysteem kunnen worden gemaakt op basis van de informatie die u heeft over de lezer. Zo kunt u aanbiedingen maken voor een bepaalde groep uit uw database en mensen verder laten klikken naar een webpagina die op de persoon is afgestemd.

Goede nieuws is dat er een aantal systemen op de markt zijn waarmee bovenstaande eenvoudig gerealiseerd kan worden zonder hulp van HTML specialisten en IT deskundigen. Hierdoor kan sales/marketing een effectieve e-mailcampagne opzetten, plannen en uitvoeren die niet als spam wordt afgedaan en tot grote afmeldingspercentages leidt. Een voorbeeld van zo’n systeem is e-mail marketing platform Mailtomarket, waarmee eenvoudig e-mail, sms, rss en survey’s kunnen worden geintegreerd.  

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners