088 - 120 34 00

E-mailmarketing: E-messenger versus Clang

Sinds kort maakt Onetomarket gebruik van een nieuwe e-mailmarketing tool genaamd Clang. Deze tool is geen upgrade van het vorige e-mailsysteem E-messenger, maar een compleet nieuw ontworpen tool van dezelfde makers. Dit was nodig aangezien de gebruiker tegen beperkingen aanliep. Daarnaast was de werking van E-messenger meestal niet logisch opgebouwd waardoor vaak verwarring optreedt bij klanten. Tijd om Clang onder de loep te nemen……

Wat als eerste opvalt is dat het e-mailsysteem visueel aantrekkelijker is geworden en veel uitnodigender om mee te werken. Er wordt gebruik gemaakt van grote knoppen en tabs. Vergeleken met E-messenger zijn er veel nieuwe functies in het systeem, zoals het gebruik van dashboard, widgets, taggen van nieuwsbrieven, ordenen van gemaakte formulieren/nieuwsbrieven etc. In tegenstelling tot E-messenger zijn de mogelijkheden dus een stuk uitgebreider.

E-messenger Systeem

Clang systeem

Bij het inloggen krijgen gebruikers direct het dashboard te zien waarop widgets geplaatst kunnen worden. Je kunt hier widgets vinden die meer informatie geven hoe een campagne loopt, tagclouds etc.

Het belangrijkste onderdeel binnen Clang is wel de campagne designer, hiermee wordt de workflow van een campagne bepaald. De gebruiker is namelijk niet meer verbonden aan een vaste interface om een campagne vorm te geven, maar is hier vrij in. Met andere woorden de workflow van een campagne aanpassen naar je eigen ideeën.

Verder kan de gebruikers zelf nieuwsbrieven of formulieren bouwen en deze netjes in mappen groeperen. Mogelijkheid tot uploaden van bestanden en dit managen. Met de functie schalen, roteren en uitsnijden kunnen plaatjes bewerkt worden.

Allemaal onderdelen die het werk een stuk makkelijker maakt.

Dynamische content is wederom aanwezig in Clang. Dit onderdeel maakt het mogelijk om op basis van beschikbare gegevens van een klant, bepaalde content aan te bieden. Stel dat iemand geïnteresseerd is in mp3 spelers, dan krijgt diegene alleen gerelateerde plaatjes te zien. In dezelfde nieuwsbrief kan weer andere plaatjes weergegeven worden afhankelijk van de interesse. Vaak wordt dynamische content ook gebruikt om ontvangers aan te spreken op naam, bijvoorbeeld ‘Geachte meneer Pietje voor u speciaal geselecteerde producten met hoge kortingen ‘.

Je kunt vrijwel veel dingen taggen binnen je campagne. Denk hierbij aan het taggen van nieuwsbrieven, html links en formulieren. Tags met de meeste clicks of opens worden groter weergegeven dan de rest van de verzamelde tags.

De statistieken hebben een make-over gekregen en ziet er gelikter uit. Deze zijn geordend met tabs.

Kortom Clang maakt e-mail versturen een stuk makkelijker, doeltreffender en aantrekkelijker.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners