088 - 120 34 00

E-mail marketing – op zoek naar het ultieme verzendmoment

Om veel traffic naar je website te genereren via je e-mails, is het van belang dat zoveel mogelijk mensen je e-mail openen. Om een maximale open ratio te krijgen, is het verzendmoment van belang. De doelgroep bepaalt voor een belangrijk deel wat het ideale verzendmoment is.

Ontvangers binnen bedrijven openen hun e-mail gedurende kantoortijden, waarbij de ochtenddrukte vermeden moet worden, en ook vlak voordat men naar huis gaat is niet het ideale moment voor verzending. Houd grofweg aan dat de mailing het best wordt gelezen tussen 10.30 uur en 15.00 uur. Op maandag is de kans het grootst dat je mail aan de aandacht ontsnapt, op vrijdag zijn relatief veel mensen vrij, waardoor je e-mail weer dreigt te verdrinken in de maandag-inbox. Houd daarom dinsdag, woensdag en donderdag aan voor verzending.

Particuliere ontvangers nemen buiten kantoortijden de meeste tijd voor hun privé-mail. Dus na de werkdag, in de avond. Ook de weekenden zijn tijden dat particulieren de tijd nemen voor hun e-mail. Afhankelijk van het type nieuwsbrief, is het ene moment geschikter dan het andere. Mails gericht op administratieve handelingen worden bijvoorbeeld op zondag goed gelezen.

Voor het vaststellen van het beste verzendmoment gelden geen wetmatigheden. Test dus voor elke nieuwsbrief apart welk moment leidt tot de meeste opens, clicks en conversies. Deel de groep ontvangers desgewenst in in verschillende groepen met elk hun eigen verzendmoment.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners