088 - 120 34 00

Waarde toekennen aan webpagina’s

U heeft voor uw website doelen en conversiepunten ingesteld. Of een conversie nu een daadwerkelijke verkoop is of het inschrijven voor een nieuwsbrief, je streeft naar het optimale resultaat. Om dit te bereiken is het belangrijk dat conversiepagina’s continue geoptimaliseerd worden. Daarnaast is het erg belangrijk inzicht te hebben welke pagina’s op je website nog meer een rol spelen voordat een conversie wordt behaald.

$-index
Er zijn verschillende manieren om deze pagina’s te achterhalen. Een waarde die Google Analytics hiervoor gebruikt is de $-index. Google omschrijft de $-index als:

De gemiddelde waarde voor een pagina die een gebruiker heeft bezocht voordat deze terechtkwam op de doelpagina of een e-commerce transactie voltooide (of beide)

Met behulp van deze waarde kan je per pagina vaststellen in hoeverre deze een rol heeft gespeeld bij het behalen van conversies. Let op: per sessie wordt een bekeken pagina maar 1x meegenomen. Wordt de homepage bijvoorbeeld binnen 1 sessie meerdere malen bezocht voordat een conversie plaatsvindt, dan wordt de homepage maar 1 keer geteld.

Welke pagina’s spelen een rol?
Pagina’s die een onderdeel zijn van het verkoopproces, zoals de stappen vanaf de winkelwagen tot de daadwerkelijke order, scoren uiteraard hoog. Bezoekers moeten deze stappen doorlopen willen zij een bestelling kunnen doen. Het is dan ook erg belangrijk dat deze pagina’s geoptimaliseerd worden. Dit kan via conversie optimalisatie. Voor deze pagina’s is de $-index minder relevant. Wanneer deze pagina’s buiten beschouwing worden gelaten wordt de $-index interessanter.

$index
Figuur 1 $-index

In figuur 1 wordt een voorbeeld van de $-index gegeven. Het verschil in waarde tussen nummer 1 en 2 is groot. Deze pagina wordt dus een stuk vaker bekeken voordat een conversie wordt behaald dan pagina op nummer 2.
8 van de 10 pagina’s uit de top 10 waren prijsoverzicht pagina’s. Dit is geen opvallende uitkomst, het is te begrijpen dat bezoekers eerst willen zien hoeveel een product kost voordat ze iets willen bestellen. Dat deze pagina’s zo hoog scoren is wel een bevestiging dat de pagina’s met prijzen veel aandacht en optimalisatie nodig hebben om conversies te verhogen. Voor deze pagina’s kan bijvoorbeeld een A/B-test opgezet worden om de conversies verder te verhogen.

Welke pagina’s zouden een grotere rol moeten spelen?

Een pagina met een lage $-waarde is niet per definitie een onbelangrijke pagina. Stel dat de pagina met aanbiedingen als doel heeft bezoekers te overtuigen om tot aankoop over te gaan. Als deze pagina helemaal niet in het overzicht van figuur 1 naar voren komt, maar maandelijks wel veel pageviews heeft, is deze pagina niet goed geoptimaliseerd. Wellicht wordt de call to action niet duidelijk genoeg op de pagina weergegeven.

Het is aan te raden om een overzicht te maken met pagina’s die een rol spelen bij conversies en welke pagina’s daarnaast een rol zouden moeten spelen. Op deze manier heb je een duidelijk overzicht welke pagina’s geoptimaliseerd moeten worden!

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners