088 - 120 34 00

Verloop zoekvolume 2009

Nu 2009 bijna voorbij is, wordt het tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Welke veranderingen zien wij voor onze klanten in het zoekvolume? Is deze gestegen of gedaald en zijn er verschillen per sector?

Index cijfers

Bovenstaande grafiek toont de indexcijfers per sector waarbij januari 2009 als basisjaar is genomen. Het zoekvolume is gebaseerd op het aantal impressies en de bijbehorende Impression Share. Door het aantal impressies met de Impression Share te vermenigvuldigen kan vervolgens het totale zoekvolume in de markt bepaald worden. Vervolgens is gekeken naar het aantal zoekwoorden in januari en het aantal zoekwoorden in oktober. Immers, als er meerdere zoekwoorden aan een SEA-campagne worden toegevoegd, wordt automatisch de markt vergroot. Voor deze blog is overigens gekeken naar één klant per sector. Wil je echt significante conclusies kunnen trekken, moeten natuurlijk de resultaten van meerdere bedrijven per sector worden bekeken.

Gekeken naar de grafiek valt op dat behalve de sector dienstverlening, alle sectoren zijn gegroeid.

Automotive
Het indexcijfer is in oktober gestegen naar 118. Het aantal zoekwoorden in de campagnes is echter ook toegenomen met ruim 20%. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat deze sector nagenoeg gelijk is gebleven.

Dienstverlening
Ondanks dat het aantal zoekwoorden voor deze sector bijna is verdubbeld, is de index gedaald naar 47.

Financiële dienstverlening
Het aantal zoekwoorden is gedaald met bijna 20%. Desondanks is de index toegenomen. Voor november is daarentegen te zien dat de index weer daalt, maar de trend is positief. Het zoekvolume voor deze sector is toegenomen.

Industrie
Halverwege het jaar is de index enorm toegenomen ten opzichte van januari. Dit is aan het eind van het jaar weer ingezakt, maar nog wel verdubbeld in vergelijking met januari. Het aantal zoekwoorden is nagenoeg gelijk gebleven. Deze sector is toegenomen.

IT
Het aantal zoekwoorden is verdubbeld, de index is gestegen naar 124. Voor deze sector is een sterke stijging te zien in de maanden september en oktober, maar zakt weer in in november. Ondanks dat november nog niet helemaal voorbij is, ziet het er naar uit dat deze sector wel stijgt, maar niet zo sterk als eerder in het jaar.

Media
De index is sterk gestegen naar 245 in november, waarbij het aantal zoekwoorden is afgenomen. Daarnaast valt op dat het hele jaar door het zoekvolume ten opzichte van januari is toegenomen, waarbij de laatste maanden de index sterker is toegenomen. Voor deze sector kan dus geconcludeerd worden dat het zoekvolume is gestegen.

Onderwijs/Overheid
Het aantal zoekwoorden is de afgelopen jaar toegenomen, de index is echter sterker gestegen. Het zoekvolume fluctueert gedurende het jaar en is het hoogst in de maanden september en oktober. De Mexicaanse griep en de financiële crisis hebben hier uiteraard mee te maken. Mensen gaan op zoek naar informatie hierover.

Reizen recreatie
De index is sterk toegenomen. Het aantal zoekwoorden is ook wel toegenomen, maar niet zo sterk als de index. De sterkste piek was in juli. Dit is opvallend aangezien je zou verwachten dat mensen eerder in het jaar op zoek gaan naar vakanties en reizen.

Retail
Het zoekvolume voor deze sector is het sterkst toegenomen. Het aantal zoekwoorden is ook toegenomen, maar niet zo fors als het zoekvolume. Het hoogtepunt was in september.

Wat zegt dit nou eigenlijk?
Kan je op basis van deze indexcijfers harde conclusies trekken over de totale markt of over de sector in zijn geheel? Nee. Wat zegt dit dan wel? Het geeft een indicatie. De volgende stap is te kijken naar andere bedrijven in dezelfde sector en naar je eigen situatie. Vervolgens is het belangrijk de trend in 2010 te blijven volgen. Als de indexcijfers overeenkomen of andere opvallende uitkomsten naar voren komen, kan hierop ingespeeld worden door de marketingactiviteiten er op aan te passen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de cijfers in de eerste maanden van 2010 overeenkomen met dezelfde maanden in 2009, kan hier het budget op aangepast worden.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners