088 - 120 34 00

Signaleren van knelpunten op landingspagina’s

Het verbeteren van AdWords campagnes gebeurt niet alleen door elementen zoals advertentie teksten of zoekwoorden te verbeteren. Ook landingspagina’s en het gedrag van bezoekers spelen een essentiële rol. Door het gedrag van bezoekers afkomstig van AdWords campagnes te analysen met Analytics, kunnen mogelijke pijnpunten van de website in kaart gebracht worden. Maar waar begin je?

De eerste stap is te kijken naar de algemene resultaten van de AdWords campagnes. Welke campagnes trekken de meeste bezoekers? Wat is de conversiegraad en de gemiddelde orderwaarde van deze campagnes?

overzicht campagnes

In bovenstaand voorbeeld is het interessant om campagne 2 nader te onderzoeken. Qua aantal bezoekers staat deze campagne op de 2e plaats. Maar gekeken naar de conversiegraad is deze een stuk lager dan nummer 1 en 3, terwijl het om hetzelfde type campagne gaat. De gemiddelde waarde van campagne 2 is daarentegen wel hoger dan nummer 1. Deze campagne is in potentie erg interessant en zullen we dan ook nader analyseren.

Door een geavanceerd segment aan te maken, zien we alleen het gedrag van de bezoekers van campagne 2. Geavanceerde segmenten maak je aan via de knop geavanceerde segmenten:

knop geavanceerd segment

Je komt vervolgens in een overzicht waarin je segmenten kan creëren:

geacanceerd segment maken

De dimensie campagne sleep je naar het veld dimensies of statistieken. Vervolgens vul je een overeenkomstige waarde in. In dit geval de waarde: campagne 2.

Wanneer het segment is gecreëerd, kan je via onderstaande knop in het rapportage overzicht, je aangemaakte segment selecteren. Hierdoor worden alleen bezoekers meegenomen die binnen het segment campagne 2 vallen.

segment

De volgende stap is het bekijken van de landingspagina’s. Op welke landingspagina landen de meeste bezoekers, welke pagina’s hebben de hoogste weigeringspercentages, de minste conversies etc. Wanneer we de landingspagina gevonden hebben die we nader willen onderzoeken, gaan we na hoe bezoekers vanaf deze pagina navigeren.

navigatie analyse

Wanneer op de knop Navigatie-overzicht wordt geklikt, krijg je het volgende overzicht:

navigatie overzicht

Dit overzicht geeft het percentage bezoekers weer dat de site verlaat (uitstappunten) en welk percentage doorgaat naar een volgende pagina. Daarnaast wordt de top 10 pagina’s weergegeven waar bezoekers vervolgens naar toe gaan.

Om te bepalen of de vervolgstap de juiste stap is, is het belangrijk te bepalen wat bezoekers in het meest ideale geval doen. Dit kan bijvoorbeeld de gang naar de boekingspagina zijn, of de volgende stap in het boekingsproces. Hoeveel procent doet dit ook daadwerkelijk? Wat is het uitstappercentage? Bekijk waar mensen heen gaan die op de site blijven. Is hier een patroon in te vinden? Het kan zijn dat op de pagina belangrijke informatie mist, die bezoekers nodig hebben om overtuigd te worden om tot aankoop over te gaan.

Door gestructureerd de meest bezochte pagina’s te analyseren en te beoordelen, krijg je inzicht in het gedrag van je bezoekers en de kwaliteit van de website. Pijnpunten van de site worden hierdoor in kaart gebracht. Op basis van deze inzichten kunnen verbeterpunten voor de pagina’s worden geformuleerd. Een volgende stap is deze pagina’s te testen met behulp van conversie optimalisatie.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners