088 - 120 34 00

Hoe analyseer je bezoekersgedrag met Yahoo! Web Analytics?

In een eerdere post schreef ik over hoe je landingspagina’s nader kan onderzoeken met Yahoo! Web Analytics. Hierin kwam naar voren dat het belangrijk is je bezoek te segmenteren per kanaal en vervolgens naar de belangrijkste landingspagina’s te kijken per segment. Naast landingspagina’s is het interessant te kijken welk gedrag bezoekers op je website vertonen. Welke paden volgen zij? Verschilt dit gedrag per segment? In deze blog laat ik zien hoe je het gedrag van bezoekers op je site met behulp van Yahoo! Web Analytics in kaart kan brengen.

Bezoekers segmenteren
Gemiddelden geven een vertroebeld beeld. Nieuwe bezoekers kunnen heel ander gedrag vertonen dan terugkerende bezoekers. Bezoekers die via een branding banner op de site komen, gedragen zich wellicht anders dan bezoekers die via een een specifiek zoekwoord via de organische zoekresultaten op de site zijn binnengekomen. Om deze reden kijken we niet naar het gedrag van alle bezoekers op de site, maar naar het gedrag van verschillende segmenten.

Gedrag van bezoekers analyseren via Path Analysis
Er zijn verschillende manieren hoe je het gedrag van bezoekers kan analyseren. Een handig rapport in Yahoo! Web Analytics is path analysis. Hierbij heb je onder andere de volgende mogelijkheden:

  • Path analysis naar een specifieke URL/titel
  • Path analysis vanaf een specifieke URL/titel
  • Path analysis naar een conversie

In deze blog laat ik een manier zien. Via het menu-item Navigation vind je de optie Paths. De eerste optie is Path analysis by URL. Met deze optie krijg je een overzicht van de top 5 pagina’s die het meest bekeken zijn.


Figuur 1: Path analysis

We kunnen kiezen om paden te analyseren van bezoekers die op de specifieke pagina zijn geland of de paden van bezoekers die de pagina hebben bezocht, ongeacht of ze op deze pagina zijn geland. We kiezen voor de laatste optie, omdat we willen nagaan naar welke vervolgpagina’s bezoekers gaan, ongeacht of ze op de specifieke pagina zijn geland. We kijken naar de optie Path analysis vanaf een specifieke URL. Bovenstaand overzicht geeft de top 5 weer van alle bezoekers. Aangezien gemiddelden een vertroebeld beeld geven, wordt een filter aangebracht zodat het bezoek van 1 segment wordt getoond.


Figuur 2: Filter

Het bezoek wordt gefilterd op verkeersbron. Er zijn drie manieren waaraan je de verkeersbron kan toekennen; direct, intelligent en original. In de blog Conversie toekennen aan het juiste kanaal in Yahoo! Analytics wordt ingegaan op wat de verschillende opties precies betekenen. We willen alleen het bezoek zien dat bij het eerste bezoek via organisch zoekverkeer is binnengekomen. We kiezen dan ook voor de optie Traffic source (original) = organic search. Figuur 3 toont het nieuwe overzicht.
Met behulp van het ‘+’ teken, worden pagina’s dan wel vervolgpagina’s getoond.

De pagina die het meeste wordt bezocht door bezoekers die voor de eerste keer op de site zijn binnengekomen via organic search, is een blog. Als we kijken naar de vervolgpagina’s, valt op dat 88% niet doorgaat naar een vervolgpagina. Dit hoeft niet per definitie slecht te zijn. Een bezoeker die op deze pagina is geland, heeft wellicht de informatie gevonden waar hij of zij naar op zoek is en heeft de site weer verlaten. Het is ook mogelijk dat de bezoeker niet gevonden heeft waar hij naar op zoek is en is weggegaan. De volgende stap binnen de analyse is na te gaan via welke zoekwoorden bezoekers zijn binnengekomen, of ze wellicht op een ander moment weer terug zijn gekomen op de site, etc.

Als voor ons het doel van deze pagina echter was geweest dat bezoekers doorklikken naar een andere pagina, dan hebben we het doel niet gehaald. Het is dan goed de pagina te analyseren om na te gaan hoe we de pagina aantrekkelijker kunnen maken, zodat bezoekers doorklikken naar een volgende pagina.

Conclusie
Naast de path analyse die in deze blog is getoond, zijn er nog andere vormen van path analysis die je kan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het pad dat bezoekers afleggen voordat ze tot conversie overgaan.
Met behulp van path analysis krijg je een beeld hoe deze segmenten zich gedragen op je site en of ze ook het gewenste gedrag vertonen. De volgende stap is voor je belangrijke pagina’s en segmenten meer gedetailleerd naar het gedrag en de desbetreffende pagina’s te kijken. Mogelijke pijnpunten van de site kunnen hierdoor in kaart gebracht worden.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners