Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

Is jouw organisatie voorbereid
op digital business succes?

Succes in digital sales & marketing vereist een multidisciplinair team dat vanuit de businesscase werkt aan meetbaar resultaat. Voor iedere organisatie een must, maar is dat haalbaar en waar haal je deze schaarse professionals vandaan? Onetomarket heeft de oplossing met jouw afdeling digital business voor de prijs van 1 fte. Daarnaast leveren we marketingtechnologie en 20 jaar ervaring op het gebied van business impact, strategie, data en growth-marketing. Met onderstaande checklist werk je aan online succes.

Succesfactoren Digital Business

Businesscase als uitgangspunt

Wie is je sponsor binnen de organisatie?

Robuuste datacollectie en rapportage

Dataverzameling op de succescriteria, databewerking en dashboarding.

Positionering en online business model

Hoe draagt online optimaal bij aan het succes van je organisatie?

Datagedreven beslissingen

Wordt de data in dashboards ook gebruikt om echt bij te sturen?

Multidisciplinair team

Zijn ale benodigde disciplines vertegenwoordigd, op elkaar afgestemd en wie heeft de regie?

Heldere optimalisatieprocessen

Welke processen worden gehanteerd om de resultaten continu te verbeteren?

Kanaalstrategie

Welk kanaal ga je in welke fase geïntegreerd inzetten?

Schaalbare en geautomatiseerde bedrijfsprocessen

Zijn je bedrijfsprocessen ingericht op de schaal van het Internet?

Breed gedragen succescriteria

Hoe weten we of we succesvol zijn?

Inzet van Martech

Gebruik je technologie om je campagnes te automatiseren en toch persoonlijk te houden?


plan een afspraak in

  fresh digital business

  Je moet online groeien met je organisatie en bent op zoek naar passende support. Onetomarket helpt je de marktpositie te verwerven die je verdient. We realiseren dit voor je in drie fasen:

  Business Impact

  In deze fase maken we een digitale dwarsdoorsnede en bepalen je groeidoestelling. Wij helpen je met de markt- en concurrentie analyse, maken een scherpe positionering en ontwikkelen de online businesscase.

  STRATEGY & DATA

  Op basis van je groeidoelstelling maken we een digitale- & data strategie, zetten we meetbare mijlpalen en ontwikkelen een integraal dashboard. We leggen het fundament voor personalisatie en automatisering.

  Growth Marketing

  We realiseren de groeidoelstelling met een geïntegreerde online aanpak en data gedreven optimalisaties. We ontzorgen graag door de regie te nemen.

  Onetomarket maakt ruim 20 jaar
  bedrijven succesvol op internet